Context

Context of Exēgēseis Palaiai kai lianōphelimoi brachylogiante kai saphēndan tou Logou echousai Thaumazēn, ek diachaphorōn tōn Hagiōn Paterōn hypomnēmatōn hypo Oikoumeniou kai Aretha syllechtheisai eis tas tēs Neas Diathēkēs pragmateias tasde. Tou men Oikoumeniou Eis tas Praxeis tōn Apostolōn. Eis tas hepta Katholikas legomenas Epistolas. Eis tas Paulou pasas. Tou de Aretha Eis tē Iōannou Apokalypsin : Expositiones antiquae ac ualde utiles breuitatem una cum perspicuitate habentes mirabilem, ex diuersis Sanctorum Patrum commentariis ab Oecumenio & Aretha collectae in hosce Noui Testamenti tractatus. Oecumenii quidem In Acta Apostolorum. In septem Epistolas quae Catholicae dicuntur. In Pauli omnes. Arethae uero In Ioannis Apocalypsim
Processing Feedback ...